Thang máy quan sát là gì? Các loại thang máy quan sát

Thang máy quan sát là gì? Các loại thang máy quan sát Mặc dù đứng ...