Có nên sử dụng thang máy nội địa hay không?

Có nên sử dụng thang máy nội địa hay không? Nhằm đáp ứng nhu cầu ...