Tại sao nên sử dụng cáp nhôm 4 ruột?

Tại sao nên sử dụng cáp nhôm 4 ruột? Cáp nhôm 4 ruột có thể ...