Nhà 3 tầng ép cọc bao nhiêu tấn?

Nhà 3 tầng ép cọc bao nhiêu tấn? Nhà 3 tầng ép cọc bao nhiêu ...