Móng đơn nhà 3 tầng là gì?

Móng đơn nhà 3 tầng là gì? Chúng ta không thể phủ nhận rằng móng ...