Giằng móng là gì?

Giằng móng là gì? Giằng móng là gì? cấu tạo và có vai trò đối ...